Kartlegging av filmbransjens økonomi

Norske film- og tv-produsenters forening har gitt ideas2evidence i oppdrag å kartlegge og analysere økonomien i den norske filmbransjen. Kartleggingen skal bygge på regsnskapsdata fra produksjonsselskapene så vel som prosjektregnskap for et utvalg produksjoner. Det vil også bli gjennomført en større spørreundersøkelse til selskapene for å få en mer inngående kunnskap om hvordan aktørene opererer og hvordan de ser på den nærmeste framtiden.

Kartleggingen vil dekke filmproduksjon innen alle sjangre og formater, unntatt spillutvikling som også er en del av Produsentforeningens ansvarsområde.

De økonomiske nøkkeltallene for bransjen vil oppdateres årlig.