Kartlegging av UH- og FoU-sektoren på Vestlandet

På oppdrag for Bergen Næringsråd har ideas2evidence kartlagt UH- og FOU-sektorens omfang i Bergensregionen og på Vestlandet. Kartleggingen omfatter sentrale økonomiske nøkkeltall som inntekter, innkjøpsvolum og verdiskaping definert som driftsresultat (EBITDA) pluss lønnskostnader samt antall ansatte. For UH-sektoren har vi i tillegg kartlagt antall studenter, stillinger til hhv. forsking og administrasjon, avlagte grader og studiepoengproduksjon.