Kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring

ideas2evidence har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole. Formålet med prosjektet var å få oversikt over omfanget av og kvaliteten på utstyret i videregående opplæring, og vurdere utstyrssituasjonen opp mot læreplaner og det utstyret elevene møter i lærevirksomheter. I tillegg ble skolenes rutiner og praksis for å ivareta helse, miljø og sikkerhet undersøkt samt samarbeid med virksomheter om utstyr.

Prosjektet ble gjennomført ved hjelp av en breddekartlegging til alle videregående skoler i landet, en undersøkelse til et utvalg lærevirksomheter i samtlige fylker, og caseundersøkelser ved seksten skoler i fire fylker.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Tobias Werler og Åshild Brekkhus ved Høgskolen i Bergen.