Konkurranseanalyse – Bergen Kino

Ideas2evidence har gjennomført en markedsundersøkelse for Bergen kino. Den så nærmere på den endrede markedssituasjonen som sentrale by-kinoer opplever med konkurranse fra nye bydelskinoer. Det sentrale spørsmålet var hva som får kinopublikum til å velge å gå på kino i sentrum framfor i sin egen bydel.

Undersøkelsen og analysene gav Bergen kino verdifull handlingsrettet innsikt i sitt eget marked og hvilke fortrinn som måtte styrkes eller utvikles for å opprettholde markedsposisjonen. Det hører med til historien at Bergen kino har lykkes med å tilpasse seg den nye markedssituasjonen og har opprettholdt sine besøkstall.