Konsekvensutredning for barn og unges oppvekstvilkår på Bømoen, Voss

ideas2evidence har gjennomført en konsekvensutredning for barn og unges oppvekstvilkår i forbindelse med ny områdereguleringsplan for Bømoen på Voss. Arbeidet er utført i samarbeid med 3rw Arkitekter som er hovedleverandør for prosjektet.

ideas2evidence utreder konsekvenser av fire alternative utviklingscenario for barn og unge i planområdet, med formål å sikre interessene til barn og unge i planprosessen. Bømoen har i dag områder med spesielle opplevelseskvaliteter for barn og unge og er svært mye brukt gjennom heile året i forbindelse med lek, idrett og friluftsliv. Det er utredet konsekvenser av utvikling av nytt boligområde inkl. barnehager og skoler og etablering og utvikling av næringsvirksomhet i planområdet. Det er lagt vekt på å vurdere mulig konflikt mellom ulike arealformål i, og mellom, planområdene og hvordan ulike arealformål påvirker barn og unge sitt oppvekstmiljø.