Konsekvensutredning for næring og reiseliv på Bømoen, Voss

ideas2evidence har gjennomført en konsekvensutredning for næring og reiseliv i forbindelse med ny områdereguleringsplan for Bømoen på Voss. Arbeidet er utført i samarbeid med 3rw Arkitekter som er hovedleverandør for prosjektet. Utredningen ser nærmere på arealbehov og etterspørsel, sameksistens mellom ulike arealformål og aktiviteter, rollefordeling, Bømoens potensial samt en vurdering av ulike tiltak og prosjekters konsekvenser for næring og reiselivsutvikling.