Kunst- og kultursektoren sitt samfunnsbidrag i Kvam

ideas2evidence har gjennomført en analyse av kunst- og kultursektoren sitt samfunnsbidrag i Kvam.

I siste halvdel av 2000-talet vedtok kommunen å satse på kunst og kultur som et virkemiddel for å få tilflytting til kommunen. Initiativet Kvammalokk stod her sentralt. I 2013 ble kunst- og kultursatsingen slått sammen med Bulyst-tiltak i regi av Distriktssenteret, noe som førte til etableringen av Kvammalokk Revisted. Rapporten er basert på intervjuer med sentrale aktører innen kunst- og kulturfeltet, og på registerstatistikk fra Brønnøysundregisteret og Statistisk sentralbyrå. Rapporten vurderer ringvirkninger av lokale kunst- og kulturtiltak, og drøfter sektorens bidrag for den generelle samfunnsutviklingen i Kvam. Oppdraget er utført for Kvam herad.