Livskraftige urbane bomiljø

i2e har i samarbeid med Cubus arkitekter og Senter for byøkologi utarbeidet en eksempelsamling om gode bomiljø i byene. Oppdragsgiver er Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune.

I eksempelsamlingen «Livskraftige urbane bomiljø» får kommunene konkrete eksempler på hvordan de kan legge til rette for gode bomiljø med høy livskvalitet når de utvikler kompakte byer. Samlingen presenterer 13 prosjekter fra ulike byer og steder i Norge. 

Rapporten er basert på analyse av foreliggende plan- og prosessdokumenter og kvalitative intervjuer med kommunale planleggere. Et av de sentrale spørsmålene for arbeidet har vært: Hvilke juridiske, økonomiske og prosessuelle verktøy benyttet kommunen seg av i prossen mot realisert prosjekt?

Du kan laste ned rapporten her