Marin ingrediensindustri i Bergensregionen

ideas2evidence har deltatt i et utredningsprosjekt om den marine ingrediensindustrien i Bergensregionen. Prosjektets formål var å utarbeide en interessekartlegging av næringens og forskningens behov og interesser for å styrke og videreutvikle en marin ingrediensklynge i Bergensregionen. Prosjektet skulle beskrive regionens verdikjede og koblinger innen marin ingrediensindustri, få frem eventuelle hull i verdikjeden samt få frem næringens og fou-miljøene etterspørsel etter aktuell infrastruktur innenfor ernæring og råvareprosessering. Som en del av prosjektet ble det gjennomført intervju med 13 sentrale aktører innen den marine klyngen i Bergensregionen.

Business Region Bergen hadde prosjektansvaret og Fiskeriforum Vest var prosjektleder. Ideas2evidence var ansvarlig for intervju, analyser og oppsummering av resultater.