Markedsanalyse for merkevaren «Hardanger Frukt»

I samarbeid med designbyrået Haltenbanken har ideas2evidence gjennomført en markedsanalyse på oppdrag fra Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager. Målet var å innhente kunnskap om konsumentenes kjennskap, kunnskap og vaner i relasjon til frukt og fruktkonsum. Prosjektet kombinerte informasjonsinnhenting fra intervju, observasjon i butikk og telefonisk spørreundersøkelse rettet mot forbrukere i Bergen, Oslo og Tromsø. Resultatet bidro til å gi oppdragsgiver et solid kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle sin merkevarestrategi.