Markedsundersøkelse for Gatemagasinet Asfalt

ideas2evidence har gjennomført en markedsundersøkelse for Gatemagasinet Asfalt. Undersøkelsen ble gjennomført blant et tilfeldig utvalg av befolkningen i de seks kommunene i Stavanger-regionen hvor Asfalt har salgskontorer. Totalt 670 personer ble intervjuet.

Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med Respons Analyse, som også gjennomførte datainnsamlingen.