Medarbeiderundersøkelse for Vik Ørsta

ideas2evidence gjennomfører toårlige medarbeiderundersøkelser for Vik Ørsta. Selskapet er ledende leverandør av trafikksikringsløsninger innen markedsområdene lysmast, tunnelsikring og trafikksikring i Norge.

Undersøkelse ble første gang gjennomført i 2013, med en mindre oppfølging i 2014.