Medvirkning i evaluering av konseptvalgutredning for Vista analyse

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluert erfaringene med konseptvalgutredninger (KVU), som skal gjennomføres i tidlig fase av planleggingen av større samferdselsprosjekt. ideas2evidence har bidratt til prosjektet med utforming og kvalitetssikring av spørreskjema, purring og oppfølging av respondenter etter utsending, samt rapportering i form av kommenterte grafiske framstillinger samt tabeller etter endt undersøkelse.