Næringsbarometer for Hordaland og Sogn og Fjordane

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i de to fylkene. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot et stort utvalg bedrifter innenfor alle næringsområder i begge fylker, er målet å gi et bilde av næringslivets forventninger til det kommende året. 

Publikasjonen har to årlige utgaver for hvert fylke, én i januar og én i mai. Mai-utgaven er basert på NAV sin nasjonale bedriftsundersøkelse. 

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra et partnerskap bestående av Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV, Innovasjon Norge, NHO og Sparebanken Sogn og Fjordane. 

Næringsbarometeret har siden 2012 blitt utgitt som fylkesvise publikasjoner. Fra 2013 publiseres barometrene som nettavis. Se www.naringsbarometeret.no