Nøkkeltall for energiklyngen 2013

Hordaland fylkeskommune har engasjert ideas2evidence til å utarbeide og systematisere nøkkeltall for energiklyngen i Bergensregionen og Hordaland fylke. 

Prosjektet er basert på tilsvarende utredninger gjennomført på oppdrag fra Business Region Bergen (BRB) for alle år mellom 2008 og 2012. Disse rapportene inkluderer også andre næringsklynger enn energi.

Nøkkeltallene som presenteres er: ansatte, omsetning, verdiskaping, driftsresultat, årsresultat og antall foretak. Som sammenligningsgrunnlag har vi også beregnet tilsvarende nøkkeltall for hele Norge. Alle tall er beregnet med utgangspunkt i data for regnskapsåret 2013.