Rådgivning om rapporteringsløsninger og statistikkproduksjon

ideas2evidence, ved Jostein Ryssevik, har hatt i oppdrag for Forskningsrådet å vurdere i hvor stor grad organisasjonens systemer og løsninger for rapportering, analyse og statistikkproduksjon møter de behovene som finnes både internt i organisasjonen og i noen grad også eksternt. Vurderingene bygger på samtaler med nærmere 30 personer fra ulike deler og nivåer av Forskningsrådets organisasjon. I tillegg har vi også vurdert de ulike systemene, og rutinene som er bygget opp rundt disse, med et eksternt blikk med tanke på funksjonalitet, innhold og brukervennlighet.