Rapportering om opplæring i kriminalomsorgen

ideas2evidence har på oppdrag for Fylkesmannen i Hordaland utviklet et system for rapportering om utdanning i kriminalomsorgen. Fylkesmannen i Hordaland har det nasjonale koordineringsansvaret for denne virksomheten og systemet gir skoler som er involvert i fengselsundervisning et redskap til å rapportere inn nøkkeltall om denne virksomheten til et nasjonalt system. Rapporteringssystemet er utviklet ved hjelp av programvaresystemet Confirmit som ideas2evidence bruker til spørreundersøkelser og rapporteringsskjemaer.

ideas2evidence drifter rapporteringssystemet og gjør også de statistiske analysene til den årlige rapporten om opplæring i kriminalomsorgen. I tillegg har vi utviklet en interaktiv grafisk løsning for formidling av hovedresultatene på web. ideas2evidence har vært engasjert i dette arbeidet siden 2009.

Link til datavisualisering: 

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHO/Oppl%c3%a6ring%20innanfor%20kriminalomsorga/Rapportering/Visualisering/Dashboard_2013_1.html