Resultatindikatorer for klarspråk

Etter at prosjektet "Klart språk i staten" ble avsluttet, har FAD gitt Difi i oppdrag å videreføre arbeidet for å spre informasjon og kunnskap om klarspråk i statlige virksomheter. For å kunne måle effektene av denne innsatsen, har ideas2evidence vært engasjert av FAD for å utvikle resultatindikatorer for Difis arbeid.