Ringvirkningsanalyse av fem musikkfestivaler

ideas2evidence har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse av fem musikkfestivaler i Hordaland og Sogn og Fjordane på oppdrag for BRAK og de fem festivalene Vossa Jazz, Utkant, Malakoff, Festidalen og Tysnesfest.  

Analysen bygger på samme metodikk som studien “Kultur, kroner, kreativitet” som ideas2evidence gjennomførte i 2012/2013 og som omfattet kunst- og kultursektoren i Hordaland. Metoden som legges til grunn beregner økonomiske ringvirkninger fra tre kilder: etterspørsel skapt av virksomhetens kjøp av varer og tjenester fra lokalt næringsliv, etterspørsel skapt av virksomhetens belønning av innsatsfaktorer (først og fremst ansatte) og etterspørsel skapt av tilreisende publikum. I tillegg til de direkte effektene fra disse tre kildene, beregnes også indirekte multiplikatoreffekter. Det tas også hensyn til lekkasje ut av regionen. 

I tillegg til regnskapsdata har ideas2evidence samlet inn egne data om publikums forbruk av varer og tjenester i forbindelse med de ulike arrangementene.