Ringvirkningsanalyse for Grieghallen

ideas2evidence skal gjennomføre en økonomisk ringvirkningsanalyse for Grieghallen. Analysen skal omfatte all Grieghallens virksomhet, det vil si kulturarrangementer, kongresser, møter, messer og festarrangement.

Analysen skal bygge på samme metodikk som studien Kultur, kroner, kreativitet som ideas2evidence gjennomførte i 2012/2013 og som omfattet kunst- og kultursektoren i Hordaland. Metoden som skal legges til grunn  beregner økonomiske ringvirkninger fra tre kilder: etterspørsel skapt av virksomhetens kjøp av varer og tjenester fra lokalt næringsliv, etterspørsel skapt av virksomhetens belønning av innsatsfaktorer (først og fremst ansatte) og etterspørsel skapt av tilreisende publikum. I tillegg til de direkte effektene fra disse tre kildene, beregnes også indirekte multiplikatoreffekter. Det tas også hensyn til lekkasje ut av regionen. 

I tillegg til regnskapsdata vil ideas2evidence samle inn egne data om publikums forbruk av varer og tjenester i forbindelse med de ulike arrangementene. Et representativt utvalg arrangement innenfor de ulike kategoriene vil bli valgt ut til dette formålet.

Studien gjennomføres i perioden desember 2013 til september 2014

Foto: Business Region Bergen