"Selg Kongsberg"

ideas2evidence har utredet et forslag til en ny enhet for å selge Kongsberg. Utredningens mandat har vært å komme med forslag til hvordan «Selg Kongsberg» kan organiseres, herunder hvilke aktører som bør delta fra offentlig og privat virksomhet og hvilke økonomiske rammer som bør stilles til disposisjon årlig. I oppdraget inngår også en kartlegging av hvilke aktører (offentlige og private) i Kongsberg kommune som driver med salg av Kongsberg.  Utredningen har beskrevet «beste praksis» på området og pekt på kritiske suksessfaktorer, samt anbefalt en organisasjonsform. Oppdraget er utført for Kongsberg kommune.