Studie av arbeidsmarkedet for kandidater fra Universitetet i Bergen

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB) å gjennomføre en analyse av arbeidsmarkedet for uteksaminerte kandidater fra universitetet.

Målet med studien er blant annet å kartlegge:

  • framtidige utdannings- og kompetansebehov regionalt og nasjonalt både på kort sikt og innenfor en tidshorisont på 10-15 år
  • arbeidslivets kunnskap om og vurderinger av utdanninger og kandidater fra UiB og de virkemidler som benyttes til å kommunisere kompetanse og ferdigheter overfor arbeidslivet
  • UiB-studentenes og de ansattes egne vurderinger av kandidatenes kompetanse og muligheter i arbeidsmarkedet

For å belyse disse problemstillingene vil vi blant gjennomføre kvalitative intervju blant et utvalg arbeidsgivere og uteksaminerte kandidater. Det vil også bli gjennomført kvantitative undersøkelser blant arbeidsgivere og ansatte ved universitetet. I tillegg vil studien bygge på analyser av offentlig statistikk og reanalyser av universitetets Kandidatundersøkelser.

Prosjektet skal etter planen avsluttes i desember 2009.