Undersøkelse om internasjonalisering i skolen

ideas2evidence har gjennomført en web-basert undersøkelse om internasjonalisering i skolen for Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Undersøkelsen var rettet mot skolemyndighetene i alle landets kommuner og fylkeskommuner og handlet blant annet om:

  • syn på internasjonalisering
  • prioritering av internasjonalisering
  • samspill mellom skole og myndigheter på internasjonaliseringsområdet
  • deltagelse i ulike internasjonaliseringsprogrammer

SIU er "eit kompetanse- og informasjonssenter som fremjar internasjonalt samarbeid innan utdanning og forsking. SIU er eit statleg forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet (KD)."

Prosjektet ble avsluttet i juni 2010.