Utarbeiding av nøkkeltall for de regionale filminstitusjonene i Norge

ideas2evidence har vært engasjert av Filmreg til å utarbeide nøkkeltall over virksomheten til de regionale filminstitusjonene i Norge. De regionale filmsinstitusjonene har en sentral plass i implementeringen av norsk filmpolitikk og rapporten er utarbeidet for å synligjøre deres virksomhet. Filmreg er en paraplyorganisasjon for disse institusjonene.