Utarbeiding og implementering av undersøkelse for Nokia

ideas2evidence, gjennom vårt samarbeid med Confirmit, jobbet for Nokia med en undersøkelse rettet mot brukere av programmeringsspråket Qt. Vi bisto med utarbeiding og kvalitetssikring av spørreskjema, språklig perfeksjonering, samt tekniske løsninger for implementering og utsending av undersøkelsen.