Utfordringsnotat indre Hordaland

ideas2evidence har på oppdrag  fra Hordaland fylkeskommune utarbeidet et utfordringsnotat som peker på viktige utfordringer som bør håndteres i den regionale planen "Utviklingsplan for Indre Hordaland". 

Notatet fokuserer på forholdet mellom indre og ytre strøk i fylket med hensyn til næringsstruktur, befolkningsstruktur og arealpress. Det inneholder bl.a. en analyse av utfordringene innenfor temaene i planområdet og en swot-analyse samt vurdering av planbehov og tema som bør prioriteres, utfordringer som kan løses gjennom planlegging og på andre måter, aktuell plantype og hensiktsmessig planområde.

Vurderingene er bl.a. basert på registerstatistikk, relevante plan- og strategidokumenter samt intervju med representanter fra de aktuelle kommunene. Det er lagt stor vekt på føringer som demografi, næringsstruktur og topografiske forhold legger for regional utvikling og integrasjon.