Utredning om gode grep for kvalifiseringsløp

ideas2evidence har på oppdrag fra "Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen" gjennomført en litteraturstudie om gode grep i kvalifiseringsløp som øker overgang til arbeid for personer med moderate utfordringer med å komme i jobb.

Studien ble gjennomført ved hjelp av metoden Rapid Evidens Assessment (REA)/ hurtig kunnskapsoppsummering, samt systematiske søk på en rekke hjemmesider som samler effektstudier av arbeidsmarkedstiltak.

Utredningen er en del av forprosjektet i "Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen", som er et samarbeid mellom Groruddalsbydelene, IMDI øst, Utdanningsetaten i Oslo og NAV Oslo.

Oppdraget ble gjennomført i perioden februar-mai 2015.

Rapporten kan lastes ned her.