Utredning om utleie av arbeidskraft

ideas2evidence har levert tjenester til en utredning om den norske bemanningsbransjen, et prosjekt ledet av FAFO i samarbeid med SNF på oppdrag for Arbeidsdepartementet.

Utredningen har fokusert på arbeidsforhold, ansettelsesforhold og arbeidsmiljø i bransjen. ideas2evidence har bidratt med gjennomføring og analyser av intervju i 14 utvalgte bemanningsbedrifter innenfor sektorene helse, oppvekst og kontor.