Verktøykasse for klarspråk

På oppdrag for KS har ideas2evidence i samarbeid med Arkitekst utarbeidet en verktøykasse for kommunesektoren til bruk i deres klarspråksarbeid. Verktøykassen består av ulike metoder for å involvere innbyggerne i arbeidet med å forenkle språket i kommunens kommunikasjon med sine brukere, samt metoder som kommunene og fylkeskommunene kan benytte for å måle effektene av dette arbeidet. Verktøykassen er presentert på en egen nettside: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/klart-sprak/klarsprak.

Inkludert i prosjektet var også kurs i bruk av verktøykassen. Disse har blitt gjennomført i regi av Arkitekst.