Visualisering av helseindikatorer for Tribal Group, UK

ideas2evidence har inngått en kontrakt med det engelske kosulentselskapet Tribal Group for å utvikle interaktive visualiseringer av engelske helsedata. Det skal utvikles en rekke såkalte "data datshboards" som gir sykehus og helseregioner (Primary Trusts) tilgang til samlinger av indikatorer som beskriver deres virksomhet. Systemene vil på en enkel måte gi oversikt over hvordan sykehusene eller helseregionene er plassert på ulike indikatorer sammenlignet med relevante referansegrupper.

Teknologien og visualiseringsmetodene som utvikles har stor overføringsverdi til helseindikatorer fra andre land, eventuelt også til andre dataområder.

ideas2evidence benytter plattformen Xcelsius til å utvikle disse systemene. Dette er en plattform som vi har svært gode erfaringer med for denne typen løsninger.