Prosjekt

Representantpanelet

Ideas2evidence har fått i oppdrag fra DIGSSCORE/Universitetet i Bergen å bygge opp og administrere «Representantpanelet». Representantpanelet er en internettbasert undersøkelse hvor norske folkevalgte representanter fra...>>

Evaluering av Nordområdeprogrammet

På oppdrag for SIU har ideas2evidence gjennomført en evaluering av Nordområdeprogrammet.

Det femårige programmet finansieres av Utenriksdepartementet og forvaltes av Senter for internasjonalisering av utdanning. Form...>>

Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

På oppdrag av Drammen kommune har ideas2evidence sammen med Vista analyse gjennomført den første delevalueringen av pilotprosjektet «Aktivitetsskolen i Drammen». Aktivitetsskolen skal gradvis fases inn i hele Drammen og...>>

Evaluering av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring

ideas2evidence skal evaluere forsøk med modulstrukturert voksenopplæring på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Forsøkene er en del av regjeringens innsats for få flere voksne med behov for opplæring i grunnskole...>>

Verktøykasse for klarspråk

På oppdrag for KS har ideas2evidence i samarbeid med Arkitekst utarbeidet en verktøykasse for kommunesektoren til bruk i deres klarspråksarbeid. Verktøykassen består av ulike metoder for å involvere innbyggerne i...>>

Handelsanalyse for Ytrebyen

ideas2evidence har utarbeidet en handelsanalyse for Ytrebyen på oppdrag for GS Rieber Eigedom AS. Planområdet ligger i Ytrebygda i Bergen kommune, ved Birkelandskrysset nær viktige kollektiv-knutepunkt. Tiltaket er et planlagt...>>

Underveisevaluering av områdesatsingen Fjell 2020

Ideas2evidence har i samarbeid med Vista Analyse og Norconsult gjort en underveisevaluering av områdesatsingen Fjell 2020 på oppdrag for Drammen kommune.

Fjell 2020 er en politisk initiert satsing i drabantbyen Fjell. Bakgrunnen var...>>

Evaluering av "Students at risk"

Ideas2evidence har på oppdrag fra SIU bidratt i evalueringen av ordningen Students At Risk, som er underlagt Utenriksdepartementet.

StAR ble etablert som en prøveordning innenfor menneskerettighetsfeltet av Utenriksdepartementet i...>>

Markedsanalyse for merkevaren «Hardanger Frukt»

I samarbeid med designbyrået Haltenbanken har ideas2evidence gjennomført en markedsanalyse på oppdrag fra Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager. Målet var å innhente kunnskap om...>>

"Selg Kongsberg"

ideas2evidence har utredet et forslag til en ny enhet for å selge Kongsberg. Utredningens mandat har vært å komme med forslag til hvordan «Selg Kongsberg» kan organiseres, herunder hvilke aktører som bø...>>