Prosjekt

Kandidatundersøkelsen 2018

ideas2evidence har på oppdrag for Sammen Råd & Karriere gjennomført en kandidatundersøkelse rettet mot kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet.

Kandidatundersøkelsen ser n...>>

Evaluering av avviklingen av kvoteordningen

På oppdrag fra Diku har ideas2evidence gjennomført en casestudie om høyere utdanningsinstitusjoners erfaringer med avviklingen av kvoteordningen. Kvoteordningen var en ordning hvor studenter fra det globale sør, Øst-...>>

Undersøkelse om bruk av Erasmus+

ideas2evidence har gjennomført en kvalitativ undersøkelse om bruken av Erasmus+ ved et utvalg høyere utdanningsinstitusjoner. Oppdragsgiver er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (...>>

Følgestudie av Nettkino-forsøket

ideas2evidence har gjennomført en følgestudie av Nettkino-prosjektet  på oppdrag fra Nettkino AS og Kulturdepartementet.

Målet med Nettkino-prosjektet har vært å gjøre norsk...>>

Utredning om storbyenes kjøp av tjenester på levekårsområdet

ideas2evidence har på oppdrag fra Program for storbyrettet forskning i KS gjennomført en utredning om storbyenes kjøp av tjenester på levekårsområdet.

Prosjektet har hatt som mål å beskrive...>>

Evaluering av Jobbsjansen

ideas2evidence har fått i oppgave av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å evaluere kvalifiseringsprogrammet Jobbsjansen. Formålet med evalueringen er vurdere hvordan Jobbsjansen, som tilskuddsordning og kvalifiseringsprogram, er...>>

Evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017

ideas2evidence har på, oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, evaluert Valgdirektoratets tjenester til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valgene i 2017. Evalueringen omhandler først og fremst det sentrale...>>

Representantpanelet

Ideas2evidence har fått i oppdrag fra DIGSSCORE/Universitetet i Bergen å bygge opp og administrere «Representantpanelet». Representantpanelet er en internettbasert undersøkelse hvor norske folkevalgte representanter fra...>>

Evaluering av Nordområdeprogrammet

På oppdrag for SIU har ideas2evidence gjennomført en evaluering av Nordområdeprogrammet.

Det femårige programmet finansieres av Utenriksdepartementet og forvaltes av Senter for internasjonalisering av utdanning. Form...>>

Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

På oppdrag av Drammen kommune har ideas2evidence sammen med Vista analyse gjennomført den første delevalueringen av pilotprosjektet «Aktivitetsskolen i Drammen». Aktivitetsskolen skal gradvis fases inn i hele Drammen og...>>