Prosjekt

Følgestudie av Nettkino-forsøket

ideas2evidence har gjennomført en følgestudie av Nettkino-prosjektet  på oppdrag fra Nettkino AS og Kulturdepartementet.

Målet med Nettkino-prosjektet har vært å gjøre norsk...>>

Utredning om storbyenes kjøp av tjenester på levekårsområdet

ideas2evidence har på oppdrag fra Program for storbyrettet forskning i KS gjennomført en utredning om storbyenes kjøp av tjenester på levekårsområdet.

Prosjektet har hatt som mål å beskrive...>>

Evaluering av Jobbsjansen

ideas2evidence har fått i oppgave av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å evaluere kvalifiseringsprogrammet Jobbsjansen. Formålet med evalueringen er vurdere hvordan Jobbsjansen, som tilskuddsordning og kvalifiseringsprogram, er...>>

Evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017

ideas2evidence har på, oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, evaluert Valgdirektoratets tjenester til kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med valgene i 2017. Evalueringen omhandler først og fremst det sentrale...>>

Representantpanelet

Ideas2evidence har fått i oppdrag fra DIGSSCORE/Universitetet i Bergen å bygge opp og administrere «Representantpanelet». Representantpanelet er en internettbasert undersøkelse hvor norske folkevalgte representanter fra...>>

Evaluering av Nordområdeprogrammet

På oppdrag for SIU har ideas2evidence gjennomført en evaluering av Nordområdeprogrammet.

Det femårige programmet finansieres av Utenriksdepartementet og forvaltes av Senter for internasjonalisering av utdanning. Form...>>

Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

På oppdrag av Drammen kommune har ideas2evidence sammen med Vista analyse gjennomført den første delevalueringen av pilotprosjektet «Aktivitetsskolen i Drammen». Aktivitetsskolen skal gradvis fases inn i hele Drammen og...>>

Evaluering av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring

ideas2evidence skal evaluere forsøk med modulstrukturert voksenopplæring på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Forsøkene er en del av regjeringens innsats for få flere voksne med behov for opplæring i grunnskole...>>

Verktøykasse for klarspråk

På oppdrag for KS har ideas2evidence i samarbeid med Arkitekst utarbeidet en verktøykasse for kommunesektoren til bruk i deres klarspråksarbeid. Verktøykassen består av ulike metoder for å involvere innbyggerne i...>>

Handelsanalyse for Ytrebyen

ideas2evidence har utarbeidet en handelsanalyse for Ytrebyen på oppdrag for GS Rieber Eigedom AS. Planområdet ligger i Ytrebygda i Bergen kommune, ved Birkelandskrysset nær viktige kollektiv-knutepunkt. Tiltaket er et planlagt...>>