Prosjekt

Medvirkning i evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet, gjennomført for Vista analyse

ideas2evidence har bistått Vista analyse med en evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009, på oppdra fra Helsedirektoratet. Handlingsplanen er tverrdepartamentell og spenner seg over en rekke ulike områder, tiltak og...>>

Gjennomføring av velferdsundersøkelse blant de ansatte i Utenriksdepartementet

Undersøkelsen ble gjennomført web-basert blant alle de ansatte i Utenriksdepartementet og de utsendte ved utenriksstasjonene. ideas2evidence hadde ansvaret for kvalitetssikring av spørreskjema, datainnsamling og kvalitetssikring...>>

Utarbeiding av nøkkeltall for utvalgte næringer i Hordaland og Region Bergen

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen (BRB) utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og...>>

Vestlandets filmnæring - mellom nasjonsbygging og regional utvikling

Denne undersøkelsen av filmnæringen på Vestlandet er gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Vestnorsk Filmsenter, Filmfondet Fuzz og Western Norway Film Commission. Målet med undersøkelsen har v...>>

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen og Maritimt Forum i Bergens Næringsråd gjennomført en kartlegging av FoU-miljø og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringen i Bergensregionen...>>

Utredning om europeisk samfunnsvitenskapelig spørsmålsdatabank

ideas2evidence og Metadata Technology har gjennomført en kravanalyse og spesifikasjon for en europeisk samfunnsvitenskapelig spørsmålsdatabase på...>>

Utredning om sikker tilgang til mikro-data

ideas2evidence og Metadata Technology har gjennomført et utrednings- og spesifikasjonsarbeid for Council of European Social Science Data Archives (CESSDA). Målet for...>>

Gjennomføring av undersøkelse om bemanningsselskap

ideas2evidence har bistått Senter for næringslivsforkning (SNF) og Econ Pöyry med tjenester i forbindelse med en undersøkelse om bemanningsselskap i Norge. ideas2evidence stod for innhenting av e-postadresser, utvalgsdesign og...>>

Utvikling av programvare for datadokumentering og tilgang

ideas2evidence er engasjert i et større utviklingsprosjekt for Canada’s Network of Research Data Centers (RDC). Målet med prosjektet er å utvikle teknologi for dokumentering, arkivering og tilgang til data basert på...>>

Leserundersøkelse for På Høyden - intern nettavis for Universitetet i Bergen

ideas2evidence har gjennomført en leserundersøkelse for Universitetet i Bergen sin interne nettavis På Høyden. Rapporten bygger på data fra en web-basert spørreundersøkelse sendt til alle ansatte ved...>>