Prosjekt

Gjennomføring av behovsundersøkelse i forbindelse med planlegging av ”nytt UD”

I forbindelse med planleggingen av et eventuelt nybygg for Utenriksdepartementet og Norad, ble det våren 2008 gjennomført en kvantitativ behovsundersøkelse blant alle de ansatte i UD sentralt, Norad og ved utenriksstasjonene....>>

Analyse og rapportering fra Kandidatundersøkelsen 2007

ideas2evidence har på oppdrag fra Karrieresenteret ved Universitetet i Bergen hatt ansvaret for analysearbeidet og rapportering fra Kandidatundersøkelsen 2007. Dette er en felles undersøkelse for Universitetet i Bergen, Hø...>>

Analyse av løsninger for dataarkivering og service til eksterne brukere i SSB

Statistisk sentralbyrå ønsket med dette oppdraget en ekstern gjennomgang av organisasjonens løsninger og rutiner for arkivering av data og tilrettelegging for eksterne brukere. Analysen inneholder en vurdering av nå...>>

Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Bergensregionen

ideas2evidence har vært engasjert av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Innovasjon Norge til å gjennomføre en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland. Studien setter søkelyset på tre avgrensede...>>

Statistiske analyser for forskningsprosjekt

Ideas2evidence har gjennomført statistiske analyser for et prosjekt ved Rokkansenteret. Prosjektet setter søkelyset på oppfatninger i befolkningen og blant ansatte i den norske sentraladministrasjonen om hvilken kompetanse...>>

Nation Brand Index Explorer

ideas2evidence har utviklet et "data dashboard" basert på data fra Nation Brand Index (NBI) på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Departementet abonnerer på data fra NBI og ønsket et verktøy som kunne gj...>>

Rådgivning når det gjelder produksjon og formidling av statistiske data for Norsk folkehelseinstitutt

ideas2evidence har vært engasjert av Norsk Folkehelseinstitutt for å gjennomgå organisasjonens system og rutiner for produksjon og formidling av statistiske data med tanke på effektivisering og standardisering. Må...>>

Analyse av KOSTRA-data for Rokkansenteret

ideas2evidence har utført statistiske analyser for et forskningsprosjekt ved Rokkan-senteret. Analysene bygger på tidsserier av KOSTRA-data for norske kommuner og tester en hypotese om at innføringen av et indikator- og...>>

Utvikling av rapporterings- og evalueringssystem for Utenriksdepartementet

ideas2evidence har hatt ansvaret for utvikling og implementering av et rapporterings- og evalueringssystem for tiltak og arrangement gjennomført ved de norske ambassadene for å fremme Norges omdømme i utlandet. Systemet...>>