Prosjekt

Nation Brand Index Explorer

ideas2evidence har utviklet et "data dashboard" basert på data fra Nation Brand Index (NBI) på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Departementet abonnerer på data fra NBI og ønsket et verktøy som kunne gj...>>

Rådgivning når det gjelder produksjon og formidling av statistiske data for Norsk folkehelseinstitutt

ideas2evidence har vært engasjert av Norsk Folkehelseinstitutt for å gjennomgå organisasjonens system og rutiner for produksjon og formidling av statistiske data med tanke på effektivisering og standardisering. Må...>>

Analyse av KOSTRA-data for Rokkansenteret

ideas2evidence har utført statistiske analyser for et forskningsprosjekt ved Rokkan-senteret. Analysene bygger på tidsserier av KOSTRA-data for norske kommuner og tester en hypotese om at innføringen av et indikator- og...>>

Utvikling av rapporterings- og evalueringssystem for Utenriksdepartementet

ideas2evidence har hatt ansvaret for utvikling og implementering av et rapporterings- og evalueringssystem for tiltak og arrangement gjennomført ved de norske ambassadene for å fremme Norges omdømme i utlandet. Systemet...>>