Prosjekt

Evaluering av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring

ideas2evidence skal evaluere forsøk med modulstrukturert voksenopplæring på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Forsøkene er en del av regjeringens innsats for få flere voksne med behov for opplæring i grunnskole...>>

Verktøykasse for klarspråk

På oppdrag for KS har ideas2evidence i samarbeid med Arkitekst utarbeidet en verktøykasse for kommunesektoren til bruk i deres klarspråksarbeid. Verktøykassen består av ulike metoder for å involvere innbyggerne i...>>

Handelsanalyse for Ytrebyen

ideas2evidence har utarbeidet en handelsanalyse for Ytrebyen på oppdrag for GS Rieber Eigedom AS. Planområdet ligger i Ytrebygda i Bergen kommune, ved Birkelandskrysset nær viktige kollektiv-knutepunkt. Tiltaket er et planlagt...>>

Underveisevaluering av områdesatsingen Fjell 2020

Ideas2evidence har i samarbeid med Vista Analyse og Norconsult gjort en underveisevaluering av områdesatsingen Fjell 2020 på oppdrag for Drammen kommune.

Fjell 2020 er en politisk initiert satsing i drabantbyen Fjell. Bakgrunnen var...>>

Evaluering av "Students at risk"

Ideas2evidence har på oppdrag fra SIU bidratt i evalueringen av ordningen Students At Risk, som er underlagt Utenriksdepartementet.

StAR ble etablert som en prøveordning innenfor menneskerettighetsfeltet av Utenriksdepartementet i...>>

Markedsanalyse for merkevaren «Hardanger Frukt»

I samarbeid med designbyrået Haltenbanken har ideas2evidence gjennomført en markedsanalyse på oppdrag fra Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager. Målet var å innhente kunnskap om...>>

"Selg Kongsberg"

ideas2evidence har utredet et forslag til en ny enhet for å selge Kongsberg. Utredningens mandat har vært å komme med forslag til hvordan «Selg Kongsberg» kan organiseres, herunder hvilke aktører som bø...>>

Midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram

ideas2evidence har i samarbeid med Mohnsenteret ved Høgskolen på Vestlandet og SNF gjennomført en midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram. Høgskolen på Vestlandet/Mohnsenteret...>>

Kunst- og kultursektoren sitt samfunnsbidrag i Kvam

ideas2evidence har gjennomført en analyse av kunst- og kultursektoren sitt samfunnsbidrag i Kvam.

I siste halvdel av 2000-talet vedtok kommunen å satse på kunst og kultur som et virkemiddel for å få tilflytting...>>

Kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring

ideas2evidence har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole. Formålet med prosjektet var å få oversikt over omfanget av og kvaliteten på...>>