Prosjekt

Verktøykasse for klarspråk

På oppdrag for KS har ideas2evidence i samarbeid med Arkitekst utarbeidet en verktøykasse for kommunesektoren til bruk i deres klarspråksarbeid. Verktøykassen består av ulike metoder for å involvere innbyggerne i...>>

Handelsanalyse for Ytrebyen

ideas2evidence har utarbeidet en handelsanalyse for Ytrebyen på oppdrag for GS Rieber Eigedom AS. Planområdet ligger i Ytrebygda i Bergen kommune, ved Birkelandskrysset nær viktige kollektiv-knutepunkt. Tiltaket er et planlagt...>>

Underveisevaluering av områdesatsingen Fjell 2020

Ideas2evidence har i samarbeid med Vista Analyse og Norconsult gjort en underveisevaluering av områdesatsingen Fjell 2020 på oppdrag for Drammen kommune.

Fjell 2020 er en politisk initiert satsing i drabantbyen Fjell. Bakgrunnen var...>>

Evaluering av "Students at risk"

Ideas2evidence har på oppdrag fra SIU bidratt i evalueringen av ordningen Students At Risk, som er underlagt Utenriksdepartementet.

StAR ble etablert som en prøveordning innenfor menneskerettighetsfeltet av Utenriksdepartementet i...>>

Markedsanalyse for merkevaren «Hardanger Frukt»

I samarbeid med designbyrået Haltenbanken har ideas2evidence gjennomført en markedsanalyse på oppdrag fra Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager. Målet var å innhente kunnskap om...>>

"Selg Kongsberg"

ideas2evidence har utredet et forslag til en ny enhet for å selge Kongsberg. Utredningens mandat har vært å komme med forslag til hvordan «Selg Kongsberg» kan organiseres, herunder hvilke aktører som bø...>>

Midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram

ideas2evidence har i samarbeid med Mohnsenteret ved Høgskolen på Vestlandet og SNF gjennomført en midtveisevaluering av SIVAs næringshageprogram og inkubatorprogram. Høgskolen på Vestlandet/Mohnsenteret...>>

Kunst- og kultursektoren sitt samfunnsbidrag i Kvam

ideas2evidence har gjennomført en analyse av kunst- og kultursektoren sitt samfunnsbidrag i Kvam.

I siste halvdel av 2000-talet vedtok kommunen å satse på kunst og kultur som et virkemiddel for å få tilflytting...>>

Kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring

ideas2evidence har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole. Formålet med prosjektet var å få oversikt over omfanget av og kvaliteten på...>>

Bruk av utdanningsplaner

ideas2evidence har gjennomført en undersøkelse av høyere utdanningsinstitusjoners bruk av utdanningsplaner, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Formålet med oppdraget har vært å kartlegge hvordan...>>