Prosjekt

Kartlegging av filmbransjen i Nord-Norge

ideas2evidence har gjennomført en kartlegging av filmbransjen i Nordland, Troms og Finnmark på oppdrag for Innovasjon Norge. Utredningen skal danne grunnlag for en målrettet satsing på å utvikle filmbransjen i...>>

Rapportering i skulesektoren

ideas2evidence har saman med Vista Analyse gjennomført eit FoU-prosjekt for auka kunnskap om dokumentasjons- og rapporteringskrava i grunnopplæringa. Prosjektet blei gjennomført på oppdrag for Kommunesektorens...>>

Handelsanalyse Nyborg

ideas2evidence har utarbeidet en handelsanalyse for Nyborg i Åsane. Analysen skal vurdere grunnlaget for å etablere ytterligere handelsareal på Nyborg. 

Arbeidet er en del av et oppdrag med å utarbeide omr...>>

Leserundersøkelse På Høyden

ideas2evidence har gjennomført en leserundersøkelse av Universitetet i Bergen sin internavis På Høyden. Formålet har først og fremst vært å få kartlagt lesernes vurderinger av avisen slik...>>

Evaluering av intro-programmet

ideas2evidence har gjennomført en evaluering av introduksjonsprogrammene i de 5 storbyene Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo. Oppdragsgiver er Bergen kommune på vegne av Program for storbyrettet forskning i KS.

...>>

Analyse av studentundersøkelser

ideas2evidence har på oppdrag fra Universitetet i Bergen gjort en samlet analyse av undersøkelser rettet mot førstesemesterstudenter ved UiB.

Undersøkelsene blir gjennomført årlig, og denne...>>

Kartlegging av boligmarkedet i Sogn

ideas2evidence har gjennomført en kartlegging av boligmarkedet i Sogn på oppdrag for Sogn regionråd. Kartleggingen omfatter kommunene Høyanger, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik...>>

Markedsundersøkelse for Gatemagasinet Asfalt

ideas2evidence har gjennomført en markedsundersøkelse for Gatemagasinet Asfalt. Undersøkelsen ble gjennomført blant et tilfeldig utvalg av befolkningen i de seks kommunene i Stavanger-regionen hvor Asfalt har...>>

Utredning om økonomien i norsk filmbransje

Kulturdepartementet har engasjert ideas2evidence til å gjennomføre en utredning om økonomi og pengestrømmer i den norske filmbransjen. Utredningen skal inngå i Regjeringens gjennomgang av den norske filmpolitikken - en...>>

Rapportering om opplæring i kriminalomsorgen

ideas2evidence har på oppdrag for Fylkesmannen i Hordaland utviklet et system for rapportering om utdanning i kriminalomsorgen. Fylkesmannen i Hordaland har det nasjonale koordineringsansvaret for denne virksomheten og systemet gir skoler som er...>>