Prosjekt

Medarbeiderundersøkelse for Vik Ørsta

ideas2evidence gjennomfører toårlige medarbeiderundersøkelser for Vik Ørsta. Selskapet er ledende leverandør av trafikksikringsløsninger innen markedsområdene lysmast, tunnelsikring og...>>

Kundeundersøkelser for Vik Ørsta

Vik Ørsta AS er ledende leverandør av trafikksikringsløsninger innen markedsområdene lysmast, tunnelsikring og trafikksikring i Norge. Bedriften er lokalisert i Ørsta og i Vik i Sogn. 

...>>

Evaluering av "Explore Fjord Norway"

ideas2evidence har evaluert prosjektet "Explore Fjord Norway" på oppdrag fra fylkeskommunene i de fire vestlandsfylkene.

Evalueringen gir en vurdering av mål, tiltak, effekter og kostnader i "Explore Fjord Norway...>>

Ringvirkningsanalyse for Grieghallen

ideas2evidence skal gjennomføre en økonomisk ringvirkningsanalyse for Grieghallen. Analysen skal omfatte all Grieghallens virksomhet, det vil si kulturarrangementer, kongresser, møter, messer og...>>

Arbeidsgiverundersøkelse for UiS

ideas2evidence har gjennomført en arbeidsgiverundersøkelse på oppdrag fra Universitetet i Stavanger (UiS). Undersøkelsen er gjennomført blant relevante bedrifter og virksomheter som er potensielle mottakere av...>>

Kartlegging av filmbransjens økonomi

Norske film- og tv-produsenters forening har gitt ideas2evidence i oppdrag å kartlegge og analysere økonomien i den norske filmbransjen. Kartleggingen skal bygge på regsnskapsdata fra produksjonsselskapene så vel som...>>

Norsk Medborgerpanel

ideas2evidence er ansvarlig for datainnsamlingen og for oppbyggingen av Norsk Medborgerpanel på oppdrag fra en gruppe forskere ved Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret.

Målet for dette arbeidet...>>

Resultatindikatorer for klarspråk

Etter at prosjektet "Klart språk i staten" ble avsluttet, har FAD gitt Difi i oppdrag å videreføre arbeidet for å spre informasjon og kunnskap om klarspråk i statlige virksomheter. For å kunne måle...>>

Analyse av kandidatundersøkelser 2003-2011

Karrieresenteret har engasjert ideas2evidence til å gjøre en samlet analyse av kandidatundersøkelsene "Fra studier til jobb i Bergensregionen" ...>>

Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider

På oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ideas2evidence kartlagt hvordan statlige etater informerer sine brukere om klagemuligheter og saksbehandlingstider.

Etatene som er kartlagt er NAV, Skatteetaten,...>>