Prosjekt

Ringvirkningsanalyse for Grieghallen

ideas2evidence skal gjennomføre en økonomisk ringvirkningsanalyse for Grieghallen. Analysen skal omfatte all Grieghallens virksomhet, det vil si kulturarrangementer, kongresser, møter, messer og...>>

Arbeidsgiverundersøkelse for UiS

ideas2evidence har gjennomført en arbeidsgiverundersøkelse på oppdrag fra Universitetet i Stavanger (UiS). Undersøkelsen er gjennomført blant relevante bedrifter og virksomheter som er potensielle mottakere av...>>

Kartlegging av filmbransjens økonomi

Norske film- og tv-produsenters forening har gitt ideas2evidence i oppdrag å kartlegge og analysere økonomien i den norske filmbransjen. Kartleggingen skal bygge på regsnskapsdata fra produksjonsselskapene så vel som...>>

Norsk Medborgerpanel

ideas2evidence er ansvarlig for datainnsamlingen og for oppbyggingen av Norsk Medborgerpanel på oppdrag fra en gruppe forskere ved Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret.

Målet for dette arbeidet...>>

Resultatindikatorer for klarspråk

Etter at prosjektet "Klart språk i staten" ble avsluttet, har FAD gitt Difi i oppdrag å videreføre arbeidet for å spre informasjon og kunnskap om klarspråk i statlige virksomheter. For å kunne måle...>>

Analyse av kandidatundersøkelser 2003-2011

Karrieresenteret har engasjert ideas2evidence til å gjøre en samlet analyse av kandidatundersøkelsene "Fra studier til jobb i Bergensregionen" ...>>

Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider

På oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ideas2evidence kartlagt hvordan statlige etater informerer sine brukere om klagemuligheter og saksbehandlingstider.

Etatene som er kartlagt er NAV, Skatteetaten,...>>

Marin ingrediensindustri i Bergensregionen

ideas2evidence har deltatt i et utredningsprosjekt om den marine ingrediensindustrien i Bergensregionen. Prosjektets formål var å utarbeide en interessekartlegging av næringens og forskningens behov og interesser for å styrke...>>

Evaluering av Uniped

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Universitetet i Bergen å evaluere den universitetspedagogiske enheten ved institusjonen. Evalueringen skal vurdere i hvor stor grad dagens universitetspedagogiske tilbud møter de behovene som...>>

Analyse av Kandidatundersøkelsene 2009 og 2011

ideas2evidence har på oppdrag for Karrieresenteret reanalysert Kandidatundersøkelsene fra 2009 og 2011, med særlig vekt på resultatene for bachelorkandidater ved Universitetet i Bergen. Analysene ser nærmere p...>>