Prosjekt

Ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland

ideas2evidence skal gjennomføre en ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland. Dette innebærer en analyse på flere nivå. For det første ser vi på sektorens direkte økonomiske omfang i form...>>

Næringsbarometer for Hordaland og Sogn og Fjordane

Næringsbarometeret tar pulsen på næringslivet i de to fylkene. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot et stort utvalg bedrifter innenfor alle næringsområder i begge fylker, er målet...>>

Utredning om utleie av arbeidskraft

ideas2evidence har levert tjenester til en utredning om den norske bemanningsbransjen, et prosjekt ledet av FAFO i samarbeid med SNF på oppdrag for Arbeidsdepartementet.

Utredningen har fokusert på arbeidsforhold, ansettelsesforhold...>>

Bygde- og befolkningsutvikling på Vestlandet

 ideas2evidence har i samarbeid med Møreforskning i Volda gjennomført en kartlegging av de regionale aktørene på Vestlandet sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling. Arbeidet har fokusert på det arbeidet...>>

Internundersøkelse om klarspråk i BLD

ideas2evidence har gjennomført en intern spørreundersøkelse for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om departementets klarspråkprosjekt. Undersøkelsen gikk ut til alle ansatte. Målet var...>>

"Klart språk i staten"

ideas2evidence har fått i oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) å evaluere prosjektet "Klart språk i staten".

Prosjektet, som ble etablert i 2008 og offisielt lansert i mars 2009, har...>>

Frivillig sektor som integreringsarena

ideas2evidence har på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomført en evaluering av intensjonsavtalen mellom IMDi og seks frivillige organisasjoner.

De seks organisasjonene er Frivillighet Norge, Redd Barna...>>

Datatilrettelegging og analyse for rapport om opplæring i kriminalomsorgen

Ideas2evidence har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland utviklet et avansert system for innrapportering av nøkkeltall til bruk i årsrapporten for Opplæring innenfor kriminalomsorgen. Rapporteringen gjennomføres fire...>>

Norsk filmpolitikk

ideas2evidence skal evaluere ordningen med statlig støtte til regionale filmfond på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Den statlige støtten til de regionale filmfondene er et element i omleggingen av den norske filmpolitikken...>>

Internasjonalisering i videregående skole

ideas2evidence har på oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gjennomført en nasjonal kartlegging om internasjonalisering i den videregående skolen.

Formålet med kartleggingen var å gi mer...>>