Prosjekt

Gjennomføring av brukerundersøkelse for Skattedirektoratet

ideas2evidence har vært engasjert av Skattedirektoratet for å gjennomføre en kartlegging hvor hensikten var å måle kvalitet i prosesser og leveranser fra ulike avdelinger og fagmiljøer. Undersøkelsen m...>>

Utarbeiding og implementering av undersøkelse for Nokia

ideas2evidence, gjennom vårt samarbeid med Confirmit, jobbet for Nokia med en undersøkelse rettet mot brukere av programmeringsspråket Qt. Vi bisto med utarbeiding og kvalitetssikring av spørreskjema, språklig...>>

Gjennomføring av mangfoldsundersøkelse for Skatteetaten

ideas2evidence har vært engasjert av skatteetaten for å kartlegge i hvilken grad personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne er representert i skatteetaten, og hvordan disse målgruppene opplever sin arbeidssituasjon og...>>

Visualisering av helseindikatorer for Tribal Group, UK

ideas2evidence har inngått en kontrakt med det engelske kosulentselskapet Tribal Group for å utvikle interaktive visualiseringer av engelske helsedata. Det skal utvikles en rekke såkalte "data datshboards" som gir...>>

Medvirkning i evaluering av konseptvalgutredning for Vista analyse

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluert erfaringene med konseptvalgutredninger (KVU), som skal gjennomføres i tidlig fase av planleggingen av større samferdselsprosjekt. ideas2evidence har bidratt til...>>

Undersøkelse om internasjonalisering i skolen

ideas2evidence har gjennomført en web-basert undersøkelse om internasjonalisering i skolen for Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Undersøkelsen...>>

Informasjonsgrafikk for Bergens Tidende

ideas2evidence og Bergens Tidende har innledet et prøvesamarbeid hvor ideas2evidence skal utvikle interaktiv informasjonsgrafikk til BT.no. Målsettingen er å utvikle nyhetsgrafikk, såkalte infographs, som vil gi leserne...>>

Utarbeiding av nøkkeltall for de regionale filminstitusjonene i Norge

ideas2evidence har vært engasjert av Filmreg til å utarbeide nøkkeltall over virksomheten til de regionale filminstitusjonene i Norge. De regionale filmsinstitusjonene har en sentral plass i implementeringen av norsk...>>

Studie av kunstneres innpass på arbeidsmarkedet, kompetanse og behov for videreutdanning

Dette er en studie gjennomført for Kunsthøgskolen i Bergen hvor formålet er å fremskaffe kunnskap om hvor kandidater fra høgskolen får seg jobb, hvor relevant de oppfatter at utdanningen var, hvilken kompetanse...>>

SurveyLang - testing av fremmedspråkkunnskaper i Europa

ideas2evidence har ansvaret for utviklingen av en komplett IT-plattform for testing av fremmedspråkkunnskaper blant europeiske skolebarn. Prosjektet er initiert av EU-kommisjonen og har som mål å utvikle indikatorer for beherskelse...>>