Prosjekt

Klimabyen Bergen

ideas2evidence har gjennomført en kartlegging av klimarelaterte aktiviter og kompetanse i Bergensregionen. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Klimaforum Bergen (Bergen kommune, Bergen Næringsråd,...>>

Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen i regionen. Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre akt...>>

Medvirkning i evaluering av forskningsprosjektet HMS i petroleumsnæringen for Vista analyse

På oppdrag av Norges forskningsråd har Vista Ananlyse gjennomført en evaluering av forskningsprosjektet HMS i petroleumsnæringen. Som en del av evalueringen ble det gjennomført en spørreundersøkelse hvor...>>

Medvirkning i evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet, gjennomført for Vista analyse

ideas2evidence har bistått Vista analyse med en evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009, på oppdra fra Helsedirektoratet. Handlingsplanen er tverrdepartamentell og spenner seg over en rekke ulike områder, tiltak og...>>

Gjennomføring av velferdsundersøkelse blant de ansatte i Utenriksdepartementet

Undersøkelsen ble gjennomført web-basert blant alle de ansatte i Utenriksdepartementet og de utsendte ved utenriksstasjonene. ideas2evidence hadde ansvaret for kvalitetssikring av spørreskjema, datainnsamling og kvalitetssikring...>>

Utarbeiding av nøkkeltall for utvalgte næringer i Hordaland og Region Bergen

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen (BRB) utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og...>>

Vestlandets filmnæring - mellom nasjonsbygging og regional utvikling

Denne undersøkelsen av filmnæringen på Vestlandet er gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Vestnorsk Filmsenter, Filmfondet Fuzz og Western Norway Film Commission. Målet med undersøkelsen har v...>>

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen og Maritimt Forum i Bergens Næringsråd gjennomført en kartlegging av FoU-miljø og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringen i Bergensregionen...>>

Utredning om europeisk samfunnsvitenskapelig spørsmålsdatabank

ideas2evidence og Metadata Technology har gjennomført en kravanalyse og spesifikasjon for en europeisk samfunnsvitenskapelig spørsmålsdatabase på...>>

Utredning om sikker tilgang til mikro-data

ideas2evidence og Metadata Technology har gjennomført et utrednings- og spesifikasjonsarbeid for Council of European Social Science Data Archives (CESSDA). Målet for...>>