Prosjekt

Visualisering av helseindikatorer for Tribal Group, UK

ideas2evidence har inngått en kontrakt med det engelske kosulentselskapet Tribal Group for å utvikle interaktive visualiseringer av engelske helsedata. Det skal utvikles en rekke såkalte "data datshboards" som gir...>>

Medvirkning i evaluering av konseptvalgutredning for Vista analyse

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluert erfaringene med konseptvalgutredninger (KVU), som skal gjennomføres i tidlig fase av planleggingen av større samferdselsprosjekt. ideas2evidence har bidratt til...>>

Undersøkelse om internasjonalisering i skolen

ideas2evidence har gjennomført en web-basert undersøkelse om internasjonalisering i skolen for Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Undersøkelsen...>>

Informasjonsgrafikk for Bergens Tidende

ideas2evidence og Bergens Tidende har innledet et prøvesamarbeid hvor ideas2evidence skal utvikle interaktiv informasjonsgrafikk til BT.no. Målsettingen er å utvikle nyhetsgrafikk, såkalte infographs, som vil gi leserne...>>

Utarbeiding av nøkkeltall for de regionale filminstitusjonene i Norge

ideas2evidence har vært engasjert av Filmreg til å utarbeide nøkkeltall over virksomheten til de regionale filminstitusjonene i Norge. De regionale filmsinstitusjonene har en sentral plass i implementeringen av norsk...>>

Studie av kunstneres innpass på arbeidsmarkedet, kompetanse og behov for videreutdanning

Dette er en studie gjennomført for Kunsthøgskolen i Bergen hvor formålet er å fremskaffe kunnskap om hvor kandidater fra høgskolen får seg jobb, hvor relevant de oppfatter at utdanningen var, hvilken kompetanse...>>

SurveyLang - testing av fremmedspråkkunnskaper i Europa

ideas2evidence har ansvaret for utviklingen av en komplett IT-plattform for testing av fremmedspråkkunnskaper blant europeiske skolebarn. Prosjektet er initiert av EU-kommisjonen og har som mål å utvikle indikatorer for beherskelse...>>

Klimabyen Bergen

ideas2evidence har gjennomført en kartlegging av klimarelaterte aktiviter og kompetanse i Bergensregionen. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Klimaforum Bergen (Bergen kommune, Bergen Næringsråd,...>>

Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen i regionen. Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre akt...>>

Medvirkning i evaluering av forskningsprosjektet HMS i petroleumsnæringen for Vista analyse

På oppdrag av Norges forskningsråd har Vista Ananlyse gjennomført en evaluering av forskningsprosjektet HMS i petroleumsnæringen. Som en del av evalueringen ble det gjennomført en spørreundersøkelse hvor...>>