Prosjekt

Rådgivning når det gjelder produksjon og formidling av statistiske data for Norsk folkehelseinstitutt

ideas2evidence har vært engasjert av Norsk Folkehelseinstitutt for å gjennomgå organisasjonens system og rutiner for produksjon og formidling av statistiske data med tanke på effektivisering og standardisering. Må...>>

Analyse av KOSTRA-data for Rokkansenteret

ideas2evidence har utført statistiske analyser for et forskningsprosjekt ved Rokkan-senteret. Analysene bygger på tidsserier av KOSTRA-data for norske kommuner og tester en hypotese om at innføringen av et indikator- og...>>

Utvikling av rapporterings- og evalueringssystem for Utenriksdepartementet

ideas2evidence har hatt ansvaret for utvikling og implementering av et rapporterings- og evalueringssystem for tiltak og arrangement gjennomført ved de norske ambassadene for å fremme Norges omdømme i utlandet. Systemet...>>