Prosjekt

Gjennomføring av undersøkelse om bemanningsselskap

ideas2evidence har bistått Senter for næringslivsforkning (SNF) og Econ Pöyry med tjenester i forbindelse med en undersøkelse om bemanningsselskap i Norge. ideas2evidence stod for innhenting av e-postadresser, utvalgsdesign og...>>

Utvikling av programvare for datadokumentering og tilgang

ideas2evidence er engasjert i et større utviklingsprosjekt for Canada’s Network of Research Data Centers (RDC). Målet med prosjektet er å utvikle teknologi for dokumentering, arkivering og tilgang til data basert på...>>

Leserundersøkelse for På Høyden - intern nettavis for Universitetet i Bergen

ideas2evidence har gjennomført en leserundersøkelse for Universitetet i Bergen sin interne nettavis På Høyden. Rapporten bygger på data fra en web-basert spørreundersøkelse sendt til alle ansatte ved...>>

Undersøkelse om kompetansebehov i designnæringen

ideas2evidence har gjennomført en undersøkelse for Design Region Bergen med fokus på kompetanse og kompetansebehov i designnæringen. Undersøkelsen var rettet mot alle registrerte designere og designorienterte...>>

Utarbeiding av nasjonale scoreboards basert på resultater fra European Entrepreneurship Survey

ideas2evidence har vært engasjert av EU-kommisjonen for å utarbeide interaktive scoreboards basert på data fra European Entrepreneurship Survey. Scoreboardene er utviklet med tanke på benchmarking så vel som analyser av...>>

Tilgang til mikrodata fra SSB for eksterne forskere

ideas2evidence ved Jostein Ryssevik har deltatt som ekstern rådgiver i en arbeidsgruppe i Statistisk sentralbyrå som var opprettet for å vurdere organisasjonens rutiner og praksis for utlevering av mikrodata til eksterne...>>

Gjennomføring av behovsundersøkelse i forbindelse med planlegging av ”nytt UD”

I forbindelse med planleggingen av et eventuelt nybygg for Utenriksdepartementet og Norad, ble det våren 2008 gjennomført en kvantitativ behovsundersøkelse blant alle de ansatte i UD sentralt, Norad og ved utenriksstasjonene....>>

Analyse og rapportering fra Kandidatundersøkelsen 2007

ideas2evidence har på oppdrag fra Karrieresenteret ved Universitetet i Bergen hatt ansvaret for analysearbeidet og rapportering fra Kandidatundersøkelsen 2007. Dette er en felles undersøkelse for Universitetet i Bergen, Hø...>>

Analyse av løsninger for dataarkivering og service til eksterne brukere i SSB

Statistisk sentralbyrå ønsket med dette oppdraget en ekstern gjennomgang av organisasjonens løsninger og rutiner for arkivering av data og tilrettelegging for eksterne brukere. Analysen inneholder en vurdering av nå...>>

Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Bergensregionen

ideas2evidence har vært engasjert av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Innovasjon Norge til å gjennomføre en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland. Studien setter søkelyset på tre avgrensede...>>