Publikasjoner

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

ideas2evidence rapport 4:2009: Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av FoU-miljø med relevant kompetanse for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Business Region Bergen og synliggjør gjennom dyptgående beskrivelser av relevant maritim kompetanse og forskning, det maritime kunnskapsmiljøet i Bergensregionen.


Last ned publikasjon

Vestlandets filmnæring - mellom nasjonsbygging og regional utvikling

ideas2evidence rapport 5:2009: Rapporten er basert på en studie av filmnæringen på Vestlandet gjennomført av Ideas2evidence på oppdrag fra Vestnorsk Filmsenter, Filmfondet Fuzz og Western Norway Film Commision.


Last ned publikasjon

Innholdsdrevet teknologiutvikling og teknologidrevet innholdsutvikling

ideas2evidence Rapport 1/2009: Denne rapporten presenterer resultatene av en kartlegging gjennomført blant bedrifter og FoU-miljøer i medie- og medieteknologisektoren i Bergensområdet. Kartleggingen er gjennomført som en del av en forstudie initiert av Bergen Media By og Innovasjon Norge.


Last ned publikasjon

Large-scale Computer-based Testing of Foreign Language Competences across Europe

Dette er en artikkel skrevet av Jostein Ryssevik i publikasjonen: Friedrich Scheuermann & Julius Björnsson (Eds.): The Transition to Computer-Based Assessment. New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing, European Commission Joint Research Centre, 2009. Rapporten bygger på presentasjoner holdt på en konferanse med samme navn i Reykjavik  oktober 2008. Hele denne rapporten kan lastes ned her.

 


Last ned publikasjon

Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland (hovedrapport)

ideas2evidence Rapport 5/2007: Denne rapporten er et resultat av prosjektet «Kartlegging av kulturnæringer i Hordaland». Initiativtakere til prosjektet er Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge Hordaland og Bergen kommune, som ønsket et bedre kunnskapsgrunnlag om kulturnæringenes omfang og virkemåte, og de bidragene de kan gi til den generelle næringsutviklingen i fylket.


Last ned publikasjon

Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland (kortrapport)

Denne rapporten presenterer en sammenfatning av hovedresultatene fra prosjektet Kartlegging av kulturnæringer i Hordaland.


Last ned publikasjon

Internasjonalisering i skolesektoren

Rapporten presenterer resultatene fra en nasjonal kartlegging av internasjonalisering i skolesektoren. Resultatene bygger på en kvantitativ web-basert spørreundersøkelse sendt ut til ansvarlige for skole i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).


Last ned publikasjon