Publikasjoner

Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland (hovedrapport)

ideas2evidence Rapport 5/2007: Denne rapporten er et resultat av prosjektet «Kartlegging av kulturnæringer i Hordaland». Initiativtakere til prosjektet er Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge Hordaland og Bergen kommune, som ønsket et bedre kunnskapsgrunnlag om kulturnæringenes omfang og virkemåte, og de bidragene de kan gi til den generelle næringsutviklingen i fylket.


Last ned publikasjon

Lidenskap og levevei - en studie av utvalgte kulturnæringer i Hordaland (kortrapport)

Denne rapporten presenterer en sammenfatning av hovedresultatene fra prosjektet Kartlegging av kulturnæringer i Hordaland.


Last ned publikasjon

Internasjonalisering i skolesektoren

Rapporten presenterer resultatene fra en nasjonal kartlegging av internasjonalisering i skolesektoren. Resultatene bygger på en kvantitativ web-basert spørreundersøkelse sendt ut til ansvarlige for skole i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).


Last ned publikasjon