Økonomiske nøkkeltall I

ideas2evidence har utarbeidet nøkkeltall for de fem prioriterte næringsklyngene i Business Region Bergen. Ett av produktene fra dette arbeidet er en interaktiv datavisualiseringsløsning som gjør det mulig å fremstille nøkkeltall for alle kombinasjoner av kommuner og næringsgrupper.

Les mer om dette prosjektet her.