Økonomiske nøkkeltall II

ideas2evidence har utarbeidet nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet på oppdrag fra Vestlandsrådet. Ett av produktene fra dette arbeidet er denne applikasjonen som gjør det mulig å hente fram nøkkeltall for alle kombinasjoner av næringsgrupper og geografiske områder.

NB! Denne applikasjonen er foreløpig ikke tilgjengelig for uttesting.

Les mer om dette prosjektet her.