Befolkningsutvikling I

Denne infografen ble opprinnelig utviklet for Bergens Tidende og ble presentert i forbindelse med flere artikler i nettavisen BT.no i april 2010. Grafen bygger på tidsserier med befolkningsdata for kommunene i Hordaland og gir leserne muligheter til å studere sentrale utviklingstrekk i sin egen kommune. Blant annet inneholder grafen en dynamisk alderspyramide som visualiserer bevegelsene i alderssammensetning fra år til år.

Infografen er oppdatert med nye data i september 2012.