Befolkningsutvkling II

Denne infografen ble utviklet for Bergens Tidende og ble presentert i forbidelse med flere artikler i nettavisen BT.no i april 2010. Grafen bygger på tidsserier med befolkningsdata for kommunene i Sogn og Fjordane og gir leserne muligheter for å studere sentrale utviklingstrekk i sin egen kommune, sammenligne kommuner osv. 

Se oppslag i BT fra 01.04.2010 her.

Les mer om samarbeidet med BT her.