European Innovation Scoreboard I

Denne demoen er utviklet på grunnlag av data fra Europen Innovation Scoreboard fra 2005. Her kan brukerne med enkle tastetrykk utforske datamaterialet ved hjelp av kart, søyledigram, prikkdiagram osv.  Demoen er implementert i Flash ved hjelp av verktøyet Xcelsius.