European Innovation Scoreboard II

Også denne applikasjonen er basert på data fra European Innovation Scoreboard, men her er det i tillegg lagt inn tidsserier. Demoen er utviklet av Robert Lukacs.