Kostra Explorer

Dette er en interaktiv datavisualisering som ble laget for å illustrere måter å framstille SSBs KOSTRA-data på. Viualiseringen er blant annet benyttet på Oslo Teknopols nettsider. ideas2evidence har laget flere visualiseringer av KOSTRA-data som vil bli gjort tilgjengelig om kort tid.