The Soul of the City

Undersøkelsen The Urban Audit Perception Survey, gjennomført av Gallup Europe på vegne av EU-kommisjonen, er et svært interessant datasett for alle som er opptatt av å sammenligne sin egen by med andre byer i Europa. Undersøkelsen er til nå gjennomført i mer enn 75 byer fra hele Europa. Vi har i dette eksempelet tatt utgangspunkt i et mindre antall byer og gitt muligheter for å utforske hvordan disse byene fordeler seg på en rekke sentrale indikatorer. Demoen er implementert i Flash ved hjelp av programmet Xcelsius.