Visualisering av dynamiske sammenhenger

Å visualisere hvordan multivariate data samvarierer over tid, kan hjelpe oss å forstå komplekse og  dynamiske prosesser. Dette var hovedtanken bak utviklingen av Gapminder - Hans Rosslings banebrytende datavisualiseringsprogram. Dette eksempelet er derimot utviklet i Xcelsius og ble laget for å teste ut om det er mulig å implementere noen av hovedprinsippene fra Gapminder i dette mer generelle verktøyet. Resultatet taler for seg selv.

Demoen viser sammenhengen mellom CO2-utslipp og BNP for OECD-land fra 1971 og fremover. Kjør den som en film, klikk på enkeltår langs tidsaksen, eller pek på en boble for å få mer detaljerte data om enkeltland.